@dvance- B.I.S.S.

Het @dvance- B.I.S.S. systeem bevat een aantal basisgegevens, die zelf eenvoudig en snel zijn te wijzigen en aan te vullen.
Uiteraard kunnen ook de gegevens van relaties (klanten, leveranciers, e.d.) worden ingevoerd.
Naast de relatiegegevens zijn gegevens van artikelen en materialen in te voeren (of optioneel in te lezen).

Het systeem biedt de gebruiker vele modules, functionaliteiten, overzichten en opties.
De programmatuur is uitgerust met online helpschermen en online informatie.
Daarnaast biedt @dvance- B.I.S.S. een uitstekende persoonlijke ondersteuning middels de B.I.S.S. Hot-Line.
Deze wordt bemand door deskundige en ervaren medewerkers. Ondersteuning kan zowel telefonisch als via Internet geschieden.

@dvance- B.I.S.S. modules.

Hieronder een kort overzicht van de functionaliteit van een aantal modules.
Bel ons gerust voor meer informatie of een demonstratie

PRIJSOPGAVE
Op eenvoudige wijze kunnen de gegevens worden ingevoerd voor bijvoorbeeld een vrijblijvende prijsindicatie.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de materialen en prijzen, die in het systeem aanwezig zijn.
Deze zijn door de gebruiker zelf aan te passen en verder uit te breiden.
De ingebrachte gegevens kunnen snel en eenvoudig worden gewijzigd, aangevuld of gebruikt voor de factuur.

FACTURERING KLANTENWERK, WERKEN en TERMIJNEN
Op eenvoudige wijze kunnen de gegevens voor een factuur worden ingebracht en afgedrukt.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de materialen en prijzen, die in het systeem aanwezig zijn.
Deze zijn door de gebruiker zelf zijn aan te passen en verder uit te breiden.
Ook de klantgegevens worden ingevoerd en opgeslagen in het systeem
Facturen kunnen desgewenst met een eigen bedrijfslogo worden afgedrukt.
Bij een werkenfactuur of een termijnfactuur kan eenvoudig worden gekozen voor het verleggen van de BTW.
Ook het bedrag voor de G-rekening kan worden berekend en afgedrukt.

CALCULATIE (Begroting)
Op eenvoudige wijze kunnen snel de kosten van een bouw of verbouw per onderdeel worden begroot.
Hierbij kan zowel gebruik worden gemaakt van de Stabu-systematiek als van een eigen codering.
Er kan ook hier (indien gewenst) gebruik worden gemaakt van de materialen en prijzen uit het systeem.
Ook de uren (al dan niet met norm) en de onderaannemers en materieelkosten kunnen worden opgenomen.
Begrotingen zijn naar eigen keuze zeer uitgebreid of beknopter (klantenbegroting)af te drukken.

NACALCULATIE (Kostenbewaking)
Op eenvoudige wijze kunnen de gemaakte uren en kosten van een bouw of verbouw worden ingevoerd.
Er kan ook hier (indien gewenst) gebruik worden gemaakt van de materialen en prijzen uit het systeem.
De gegevens kunnen per werk bewaard blijven om deze naderhand ook nog te kunnen factureren.
Snel kan een overzichtelijke nacalculatie (ook tussentijds) worden afgedrukt.
Door de tussentijdse overzichten is bijsturen in veel gevallen nog mogelijk.
Met de kostenbewaking is vergelijk mogelijk tussen begroot en besteed.

GROOTBOEK ( Boekhouding )

Dit is een volledig boekhoudsysteem met sub-administraties en t/m de kolommenbalans.
Op eenvoudige wijze zijn de gegevens die nodig zijn voor een financieel overzicht in te voeren.
Het inbrengen van de in- en verkoopfacturen gaat eenvoudig en ook de btw wordt uitgesplitst.
Als de verkoopfacturen met @dvance- B.I.S.S. worden gemaakt, hoeven deze niet apart te worden ingevoerd.
De BTW-aangifte kan volgens de richtlijnen van de belastingdienst worden berekend en afgedrukt.
Telebankieren voor het doen van betalingen, levert niet alleen veel tijdswinst op door koppeling met de banken,
maar voorkomt ook fouten doordat er geen dubbele handelingen meer nodig zijn.
Diverse overzichten zijn mogelijk, waaronder openstaande postenlijsten en een kolommenbalans met winst- en verliesrekening.
Administratieve kennis is een pré, maar geen vereiste.

URENADMINISTRATIE
Slecht éénmaal de uren van de medewerkers te hoeven inbrengen is hierbij het uitgangspunt,
waarmee registratie per werk en werkonderdeel mogelijk is.
De uren van de medewerkers kunnen op eenvoudige wijze worden ingebracht en geboekt op de diverse werken.
Ook de uren zoals vakantie, ziekte e.d. worden geboekt, zodat de wel- en niet declarabele uren zichtbaar zijn.
Per regel kan worden meegegeven of er sprake is van meerwerk (om deze nog te kunnen factureren)
Ook mandagenregisters kunnen worden afgedrukt.

WERKOPDRACHTEN
Op eenvoudige wijze kunnen voor de te verrichten werkzaamheden werkopdrachten worden gemaakt en afgedrukt.
Hierdoor ligt zowel voor uzelf als voor uw werknemer(s) vast wat er gedaan moet worden en bij wie.
De uren en het gebruikt materiaal worden genoteerd, waarna de klant kan tekenen voor akkoord.
Dus geen onduidelijkheden of vragen meer achteraf.

 

H E T   R E N D E M E N T   Z I T   I N   D E   E E N V O U D
Meer weten?.... info@biss.nu