SETZ & B.I.S.S.

Het systeemhuis SETZ:

B.I.S.S. en
@dvance- B.I.S.S. zijn ontwikkeld door SETZ Automatisering B.V. uit Haren
SETZ Automatisering B.V. is ťťn van de oudste (zo niet het langst bestaande) familiebedrijf in de IT-branche op
het gebied van administratieve automatisering van het MKB.
De oorsprong ligt in de verwerking van administraties, al sinds begin jaren '70 zijn zij hiermee actief in deze markt.
Sinds 1985 is het ontwerpen en ontwikkelen van software voor het MKB de hoofdactiviteit..

SETZ richt zich met het
@dvance- B.I.S.S. systeem specifiek op een doeltreffende automatisering van
projectmatig werkende bedrijven met een grootte van 1 tot +/- 40 ŗ 50 medewerkers.
De specifieke kennis en ervaring van de oprichters heeft geresulteerd in een zeer breed opgezet software systeem,
dat geheel modulair is van structuur, waardoor de automatisering in fases en stap voor stap kan worden ingevoerd.
Hier is voor gekozen om het voor een ondernemer mogelijk te maken om snel en efficiŽnt te automatiseren en daardoor
ook zoveel mogelijk rendement uit zijn investering te halen.
Immers investeren in een product dat niets oplevert is een desinvestering.

Bij de ontwikkeling van de software is het 80-20 principe gehanteerd.
Dat wil zeggen dat men zeker zo'n 80% van de functionaliteit regelmatig gebruikt.
Dit in tegenstelling tot vele andere systemen, waarvan meestal slechts zo'n 20% wordt benut van alle mogelijkheden van het totale pakket.
Ook hiermee onderscheiden zij zich.

De B.I.S.S. software:
 

B.I.S.S. is het Bedrijfs Informatie Systeem van Setz - voor U !
Het B.I.S.S. systeem is specifiek ontwikkeld voor projectmatig werkende bedrijven in het MKB.
Vooral bij deze bedrijven zijn de kantoorwerkzaamheden zoals het maken van offertes, calculaties,
 nacalculaties, facturen, meer-minderwerkspecificaties, urenoverzichten, e.d. bijzonder tijdrovend.
Om het mogelijk te maken deze handelingen efficiŽnter en sneller te kunnen verrichten, is destijds
het B.I.S.S. systeem voor DOS en later het
@dvance- B.I.S.S. systeem voor Windows ontwikkeld.

De werkwijze biedt de gebruiker de mogelijkheid om snel en eenvoudig materialen, prijzen (en eenvoudige
aanpassingen daarvan) uren, materieel e.d. vast te leggen op werk, werksoort, onderdeel, etc.
Met als resultaat goed gespecificeerde begrotingen, nacalculaties en facturen.
Naar de klant toe geeft dit een duidelijk beeld en zal bijv. ook het meer- en minderwerk minder vraagtekens oproepen.
Alles kan immers duidelijk worden vastgelegd en weergegeven.
Het bedrijf kan zich hiermee onderscheiden van collega’s (en verschillen van inzicht voorkomen).

Dit betekent voor de ondernemer:
TIJDSWINST EN EEN VEEL HOGER RENDEMENT !

Het
@dvance- B.I.S.S. systeem bevat een aantal basismodules, waarbij uitbreidingen met aanvullende modules en
"aanpassingen op maat" mogelijk zijn, waardoor het een "eigen" gezicht krijgt, afgestemd op het bedrijf en
de bedrijfsgrootte van de ondernemer. De automatisering kan stapsgewijs worden ingevoerd.
De te automatiseren werkzaamheden kunnen naar behoefte worden bepaald en gerealiseerd,
zodat het bedrijf is verzekerd van een blijvend bruikbare investering voor nu en later.
Vooral belangrijk is het feit dat het eenvoudig van opzet en structuur is, snel te leren, dus ook snel operationeel.

DE DOELGROEP:
@dvance-B.I.S.S. is een modulair en geheel geÔntegreerd ERP systeem voor het MKB.
Het is inzetbaar bij projectmatig werkende bedrijven zoals bijv. reparatiebedrijven, garages,
schoonmaakbedrijven, etc. maar onderscheidt zich met name in de volgende branches:
bouw- en installatiebedrijven, schilders, stukadoors, afbouwbedrijven, scheepsbouw- en jachtwerven, standbouwers, klussenbedrijven, etc.

Voor meer informatie en een vrijblijvend advies maken wij graag even tijd voor u !(ons motto is :)  
H E T   R E N D E M E N T   Z I T   I N   D E   E E N V O U D !

Meer weten?.... info@biss.nu